Equip Humà

David Camps

Formació:

Enginyer Tècnic Industrial (EUETIB Universitat Politècnica de Catalunya).

Funcions:

-Gerent i director tècnic.

-Redacció i supervisió de projectes (Activitat, Baixa Tensió).

-Relacions comercials amb clients.

-Servei d’assessorament personalitzat.

-Estudis luminotècnics.

-Projectes de domòtica.

-Projectes d’automatizació industrial.

-Direccions d’obra facultativa i executiva.

 

Samuel Martínez

Formació:

Enginyer Tècnic Industrial (EUETIT Universitat Politècnica de Catalunya).

Funcions:

-Tasques de suport en la redacció de projectes (Activitat, Baixa Tensió)

-Estudis d’eficiència energètica.

-Realització d’anàlisis de xarxa de Baixa Tensió.

-Delineació de plànols.

-Suport en direcció d’obra.

 

Meritxell Bertrans

Formació:

Tècnica de Prevenció de Riscos Laboral

Funcions:

-Tasques administratives.

-Gestió del departament de prevenció de riscos.

-Redacció d’estudis bàsics de seguretat i salut.